Pogoji poslovanja

Pogoj za oddajo naročila iz kataloga The Wish Fish je vpis unikatne kode, ki je odtisnjena na darilni kartici. Prejemnik kartice kodo vpiše na spletni strani www.thewishfish.com.

Koda na kartici velja za naročilo enega darila. Brezplačna dostava darila se izvaja samo v Sloveniji.

Kartica je veljavna šest mesecev od nakupa storitve The Wish Fish. Kartica mora biti unovčena v predpisanem roku, saj bo koda po pretečenem času samodejno preklicana.

Na spletni strani preverite točen datum veljave. Po pretečenem roku, ob izgubi ali kraji kartice prejemnik ni upravičen do nikakršnega nadomestila.

Družba Axis Mundi, d. o. o., kot ponudnik storitve The Wish Fish se zavezuje, da bo darilo dostavila najpozneje v 30 dneh od oddaje naročila darila. Če določeno darilo ni na voljo in ga v zavezujočem času ni mogoče dobaviti, bo dobavitelj darilo nadomestil z drugim, s podobnimi lastnostmi, enake ali višje vrednosti. Barva daril je okvirna in se lahko glede na razpoložljivost daril razlikuje. Za izdelke z uradno garancijo je zagotovljeno jamstvo njihovih
proizvajalcev.

Družba The Wish Fish sproti posodablja katalog daril na spletni strani www.thewishfish.si in razprodana darila zamenjuje z razpoložljivimi.

Darilo bo dostavljeno na naslov, ki ga je upravičenec navedel ob oddaji naročila. Upravičenec je odgovoren za neuspelo dostavo zaradi pomanjkljivega/nepravilnega naslova ali iz katerega drugega razloga, za katerega odgovornosti ne more prevzeti dobavitelj.

Za več informacij o pogojih uporabe pošljite elektronsko sporočilo na info@thewishfish.si.